Paleografi

Att lära sig att tyda handskrift tar tid. Stilar är individuella men det finns också generella drag som är representativa för vissa tidsperioder. Här nedan återfinns handskriftsprov från fyra olika sekler. Samtliga prov är hämtade ur Universitetsbibliotekets specialsamlingar. Klicka på länkarna så kommer du till sidor med såväl originaltext som transkriptioner. Till höger hittar du lästips om du vill lära dig mer om handskriftens utveckling och om att tyda stilar från olika århundraden.

 

paleografi´ (av paleo- och -grafi), vetenskapen om skriftens utveckling och användning i äldre tid samt läsning och tolkning av handskrifter, särskilt medeltida. (Ur: NE)

 

handskrift 1800

1500-tal

1600-tal

1700-tal

1800-tal